הפרשת חלה – כיצד נוהגים בחלה המופרשת בארץ ובחוץ לארץ – הרב יצחק ישראלי

מדוע היו מפרישים בזמן המשנה שתי חלות בארץ, ומדוע בחוץ לארץ.
מדוע לא נותנים כיום את החלה לכהן, וכיצד נוהגים בחלה כיום.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ב’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com