הפרשת חלה – איך מפרישים מבצק המכיל יין, שמן או דבש וכיצד תתכן חלה טהורה בזמננו – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת מה דין פת שנילושה במי פירות, מי ביצים ושאר משקין להפרשת חלה? מה ההבדל בין המשקין השונים? וכיצד מפרישין חלה בשל המחלוקת?
מדוע אומר מרן שלא להכין בצק שאינו מכיל מים כלל.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ה’ הלכות ביכורים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ב תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com