הלכות תפילה – עיוור ומי שלבוש בגופיה – מי יכול להיות שליח ציבור? – הרב יצחק ישראלי

האם מי שאינו רואה יכול לברך ברכת “יוצר המאורות”?
דין מי שכתפיו מגולות לעניין קריאת שמע ושליח ציבור.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ח’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ו’ שבט תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com