הלכות תפילה – עד היכן ממשיכים ב”אמן יהא שמיה רבא”, ועונה אמן על ברכת עצמו – הרב יצחק ישראלי

האם אומרים “אמן” על ברכות קריאת שמע? עד כמה מותר השליח ציבור לסרב?
מקום התיבה בבית הכנסת. חובת הקפדה על קריאת ההפטרה נכון.
אמירת “אמן יהא שמיה רבא” בכ”ח תיבותיו.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ט’ הלכה א’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט’ שבט תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com