הלכות תפילה – מה קודם מנחה או מוסף – הרב יצחק ישראלי

כאשר האריכו בתפילת שחרית וזמן מוסף הגיע אחרי חצות, האם חל דין “תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם”?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ג
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ד חשוון תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com