הלכות תפילה – התחילו בעשרה ונותרו ללא מנין – דין קדיש, קדושה וקריאת התורה – הרב יצחק ישראלי

האם אומרים קדושה אם התחילו עם מניין אבל נותרו בלי? האם אומרים ברכת כהנים? מחלוקת הפוסקים והדין להלכה.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ח’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com