הלכות תפילה – המצוות גזרת הכתוב הן ואינם רחמים – הרב יצחק ישראלי

מדוע אין להרבות בשבחיו של הקב”ה בתפילה?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תפילה פרק ט
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
ראש הרבנים לקהילות בוכרה ארה”ב וקנדה
נמסר בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ט תשרי תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com