הלכות שמירת הלשון – איסור רכילות ואיסור לשון הרע – הרב יצחק ישראלי

איסור רכילות הוא גם כשאין גנאי, והעובר על איסור זה מחריב את העולם.
איסור לשון הרע – גם כשהוא אמת.
לשון הרע כנגד שלוש העבירות החמורות. והיא כמו כפירה. והורגת שלושה.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות דעות פרק ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ד תשרי תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com