הלכות שבת – שליש או חצי בישול – מה יחשב בישול? – הרב יצחק ישראלי

מתי פוסקים כדעת רש”י לעניין מאכל בן דרוסאי ומתי פוסקים כהרמב”ם – גם לעניין בישול גויים.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ט
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment