הלכות שבת – שימוש בשמן שנטף מהנר בשבת – הרב יצחק ישראלי

שמן הופך להיות מוקצה ברגע שנועד לנר – גם אם הוא נמצא בכלי אחר. באלו אופנים אנו פוגשים באפשרות זו?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ג שבט תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com