הלכות שבת – נרות מאחורי הדלת – הרב יצחק ישראלי

באיזה אופן אסור לפתוח ולסגור את הדלת כשיש נר מאחוריה? וכיצד מותר?
שיטת רש”י, התוספות ורבינו חננאל. פתיחת דלת כאשר יש רוח.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ח שבט תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com