הלכות שבת – מתי מותר לכבות נר בשבת על ידי גוי – הרב יצחק ישראלי

מלאכה שאינה צריכה לגופה, מהי?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם פרק א’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ד’ כסלו תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com