הלכות שבת – מצוות הבדלה: דאוריתא או דרבנן – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת הרמב”ם והתוספות על חיוב כוס יין בקידוש ועל מקור חיוב הבדלה
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק כ”ט
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י’ חשוון תשע”ח
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment