הלכות שבת – מלאכת בורר – אוכל מתוך פסולת לצורך אחרים – הרב יצחק ישראלי

האם מותר לברור אוכל בשבת עבור אחרים ועבור בהמתו?
דין חיתוך ירקות דק דק בסמוך לסעודה, או פירור הלחם שדומה לטוחן.
שיעור הלכה יומית על מסכת שבת דף עד
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ז אב תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com