הלכות שבת – מלאכה שאינה צריכה לגופה – פסיק רישיה דלא ניחא ליה – הרב יצחק ישראלי

הרחבה: מהי מלאכה שאינה צריכה לגופה ומהי מלאכה הצריכה לגופה, דוגמאות בנות ימינו. מה הדין אם פתח את המקרר וגילה ששכח את האור דלוק בשבת?
מה דעת הרמב”ם על מלאכה שאינה צריכה לגופה במקום נזק, ודעת רוב מהפוסקים על מקום צער או מקום נזק לרבים.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק א’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ד’ כסלו תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com