הלכות שבת – מה הקשר בין מן לבין נרות שבת? מצוות נרות שבת בהרחבה – הרב יצחק ישראלי

הדלקת נר שבת – עונג שבת. במצוות שבת ארבעה דברים: זכור ושמור מן התורה, כבוד ועונג מדרבנן. מהו עונג, ומהו כבוד השבת? ובאיזו קטגוריה נמצאת הדלקת הנרות.
מתי מברכים על הנרות?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כט טבת תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com