הלכות שבת – מהו זמן בין השמשות – הרב יצחק ישראלי

השיטות ברמב”ם ובראשונים לעניין מתי הוא בין השמשות.
ההבדלים בין שיטות הרמב”ם בשבת ובקידוש החודש.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק’ ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ה’ אדר א’ תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com