הלכות שבת – יסודות בהלכות שבת – “דבר שאינו מתכוון” – הרב יצחק ישראלי

מצוות הכרוכות בשבת: שבתון, זכירת השבת, שלא לעשות כל מלאכה, איסור לבית דין לדון, איסור לצאת חוץ לתחום. מה משמעות ש”חייב” על פי לשון הרמב”ם? ו”פטור” אינו מותר, מהו?
המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון ב”דבר שאינו מתכוון”. ו”פסיק רישיה דלא ניחא ליה”.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק א’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ב חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com