הלכות שבת – המלאכה הולכת אחר הכוונה – כל המקלקלין פטורין – הרב יצחק ישראלי

כיצד ייתכן ששני אנשים יבעירו אש, האחד חייב והשני פטור?
החופר גומה בבית – מה דינו.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ז’ כסלו תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com