הלכות שבת – ההבדל בין חייב, פטור, אסור ומותר באיסורי תורה – הרב יצחק ישראלי

שלושה חיובים שונים במלאכת שבת. ההבדל בין מי שכולו שוגג או כולו מזיד לבין מי שחלקו שוגג וחלקו מזיד.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק א’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ח’ טבת תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com