הלכות שבת – האם מותר לטלטל מנורת לד LED בשבת – הרב יצחק ישראלי

שימוש בנר שעווה בשבת. מהי גזירת “שמא ימחוט” לעומת גזירת “שמא יטה” ודעת הראשונים ואחרונים בנידון. ההבדל בין נר שעווה כשמן לנר שעווה כפתילה.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם פרק ה’ מהלכות שבת
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ה שבט תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com