הלכות שבת – האם מותר להשאיר אוכל לשבת על גבי כירת גז – הרב יצחק ישראלי

מותר לעשות מלאכה מערב שבת שתעשה מאליה בשבת, אם כן מדוע אסרו חז”ל להשאיר אוכל להתבשל על אש גלויה?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק ג’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ב תשרי תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com