הלכות שבת – במה מדליקין – מדוע מותר להדליק בפתילת שעווה – הרב יצחק ישראלי

ההבדלים בין הפתילות השונות שאין מדליקין בהם – הסבר “במה מדליקין”.
השמנים האסורים להדלקה, בהם שעווה. כיצד ייתכן שמדליקים בפתילת שעווה?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם פרק ה’ מהלכות שבת
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”א שבט תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com