הלכות קריאת שמע – קריאת שמע של שחרית – הרב יצחק ישראלי

מזל טוב לרב ולרבנית ישראלי על הברית של בנם שנערכה היום!
“ותיקין גומרים אותה עם שמש” – מחלוקת מתי היו אומרים קריאת שמע של שחרית ומה נפסק להלכה? מהו זמן הנץ החמה?
“כמו עישור שעה” – תחילת קריאת שמע לפני הנץ.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות קרית שמע פרק ב’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ב’ חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment