הלכות קריאת שמע – קריאת שמע על המיטה, בשכיבה או בישיבה – הרב יצחק ישראלי

אומרת הגמרא שאין לקרוא קריאת שמע “פרקדן”, מה פרוש? מהי הדרך הנכונה לקבלת עול מלכות שמים. “כדרכו”, או בישיבה.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב’ הלכות קרית שמע
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ז אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment