הלכות קריאת שמע – עמידה מעיסוקים בקריאת שמע ומה דין מי שאנסתו שינה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב’ הלכות קרית שמע
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ט אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment