“שלוש שעות” שהרמב”ם פוסק שהן סו”ז ק”ש הן שעות זמניות, ע”פ פירוש המשניות לרמב”ם. כיצד מודדים את אורך שעות היום? הדעות השונות.
המחלוקת בעניין שיעור הילוך המיל ומתי מונים אותו.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב הלכות קרית שמע
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
אור לג’ חשוון תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com