הלכות קריאת שמע – סוף זמן קריאת שמע של ערבית – הרב יצחק ישראלי

מדוע קבעו חכמים סוף זמן קריאת שמע של ערבית בחצות הלילה? ועד מתי מותר בדיעבד. דין אנוס בקריאת שמע של ערבית.
“פעמים קורא אדם פעמיים ביום”. קריאת שמע אחרי עלות השחר.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב’ הלכות קרית שמע
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
א’ חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment