הלכות קריאת שמע – מהו זמן צאת הכוכבים – הרב יצחק ישראלי

מהו זמן צאת כוכבים, שהוא זמן קריאת שמע?
האם ניתן לקרוא קריאת שמע מפלג המנחה ולצאת ידי חובה?
מה הדין של מי שקרא שמע בערב שבת בתפילת ערבית מוקדמת?
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ בהלכות קרית שמע
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”א אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment