הלכות קריאת שמע – מהותן של ברכות “אמת ואמונה” וברכת “אמת ויציב” – הרב יצחק ישראלי

מה הכוונה שאם מישהו לא אמר “אמת ואמונה” בלילה או “אמת ויציב” בבוקר לא יצא ידי חובה?
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות קרית שמע פרק א’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ט אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment