הלכות קריאת שמע – מדוע קוראים פרשת ציצית בלילה? – הרב יצחק ישראלי

מדוע קוראים פרשת צצית בלילה אף שזמן המצווה ביום?
מדוע נשים פטורות מצצית ואסורות בלבישתה?
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות קרית שמע פרק א’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ז אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment