הלכות קריאת שמע – מדוע ביום זמן קריאת שמע 3 שעות ובלילה כל הלילה – הרב יצחק ישראלי

קושיית מרן הכסף משנה מדוע יש הבדל בין אורך זמן קריאת שמע של יום לזמן קריאת שמע של לילה. זמן המצווה מדאוריתא והגבלת חכמים.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ הלכות קרית שמע
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ו אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment