הלכות קריאת שמע – מדוע אומרים בקריאת שמע “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” – הרב יצחק ישראלי

הפסוק “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” לא כתוב בתורה, מדוע אומרים אותו בקריאת שמע?
מה ההבדל בין איוב לבין מי שמקבל עליו את דין השם באהבה לגמרי?
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות קרית שמע פרק א’ על פי הגמרא בפסחים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ז אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment