הלכות קריאת שמע – זמן קריאת שמע המדוייק וזמנה האחרון ביום – הרב יצחק ישראלי

זמן קריאת שמע המדוייק לרמב”ם הוא כ-6 דקות לפני הזריחה לברכות קריאת שמע, כך שמגיעים ל”גאל ישראל” מייד בצאת החמה.
מלשון הרמב”ם לומדים שמי שקורא אחרי עלות השמש מצוותה בדיעבד.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ בהלכות קרית שמע
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ד אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment