הלכות קריאת שמע – זמן בין השמשות וצאת הכוכבים וקריאת שמע של ערבית – הרב יצחק ישראלי

מהו הזמן הראשוני לאמירת זמן קריאת שמע, לרבינו תם ולגאונים. שיעור הילוך המיל וזמן צאת הכוכבים.
שיעור הלכה יומית מתוך פרק ב’ ברמב”ם הלכות קריאת שמע
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ל’ תשרי תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment