הלכות קריאת שמע – ברכות קריאת שמע – הרב יצחק ישראלי

המשנה מסדר הברכות כפי שקבעו חכמים לא יוצא ידי חובה
שיעור הלכה יומית מתוך פרק א’ הלכות קרית שמע ברמב”ם
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ט אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment