הלכות קריאת שמע – אמירת ברכות קריאת שמע אחרי שלוש שעות – הרב יצחק ישראלי

המשנה במסכת ברכות (ט:) אומרת שהקורא קריאת שמע אחרי שלוש שעות “לא הפסיד” אבל קורא כמי “שקורא בתורה”. כיצד מיישבים את הסתירה הזו? עד מתי ניתן לקרוא קריאת שמע וברכותיה, וההבדל בין בני ספרד לבני אשכנז בברכות קריאת שמע אחרי ארבע שעות.
מה נקרא אמירת שם שמים לבטלה, ומה ההבדל בין הזכרת שם שמים לבטלה לברכה לבטלה.
כיצד מונים את שעות ההלכה אם מנץ החמה או מצאת הכוכבים.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק א’ הלכות קרית שמע
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ה אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment