הלכות קידוש – תשלומים לקידוש למי שלא קדש, ולמי שאכל לפני הקידוש – הרב יצחק ישראלי

מי שאכל לפני קידוש, האם מותר או צריך לעשות קידוש אחרי כן.
מי שלא קידש בלילה, איזה ברכות אומר על הקידוש ביום.
מי יכול לעשות “תשלומים” לקידוש ביום כשלא קידש בלילה.
דין מי שלא התפלל תפילה אחת בשגגה, באונס או במזיד.
מדוע יש נטיה לכעוס בליל שבת? וההפסד של מי שכועס.
שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ט הלכות שבת ברמב”ם
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ו תשרי תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com