הלכות קידוש – קידוש של ליל שבת והבדלה לפני השקיעה – הרב יצחק ישראלי

דין תוספת מחול על הקודש.
קבלת שבת לפני השקיעה של יום שישי והבדלה לפני שקיעה של שבת.
מי שנפטר לו קרוב בשבת ויהיה אונן במוצאי שבת ולא יוכל להבדיל, כיצד ינהג.
כיצד קידוש בזמן שבת דרבנן מוציא ידי קידוש דאוריתא.
שיעור הלכה יומית מתוך פרק כט בהלכות שבת ברמב”ם
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ב’ חשוון תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com