הלכות קידוש – קבלת תוספת שבת וקידוש והבדלה מזמן פלג המנחה – הרב יצחק ישראלי

מתי מותר לעשות הבדלה לפני צאת השבת? ההבדל בין תוספת שבת מדאוריתא לקבלת שבת מפלג המנחה מדרבנן.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת פרק כ”ט
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment