הלכות קידוש- מי שלא קידש בלילה ודין מי שלא הבדיל במוצ״ש – הרב יצחק ישראלי

מקור מצוות קידוש. ומניין שצריך לזכור בדברים, בקידוש דווקא.
ההבדל בין קידוש בלילה לקידוש ביום.
מה יעשה מי שלא קדש בלילה, וכן מי שלא קדש אחר כך ביום.
אמירת ויכולו בכניסת שבת ובהמשך השבת.
דין מי שלא הבדיל במוצאי שבת, ומי שלא הבדיל ביום ראשון כיצד יבדיל.
מה הדין למי שלא הבדיל ביום טוב.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כט
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ה תשרי תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com