הלכות קידוש – אם מותר לטעום לפני הקידוש או ההבדלה – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת האם מותר לשתות מים לפני קידוש, ומחלוקת גירסאות ברמב”ם.
הוכחת הרשב”א מהגמרא שאסור. אסור לטעום כשחלה חובת הקידוש.
סעודה אחרי שקיעת החמה ועד מתי מותר ליטול ידיים לסעודה שלישית.
דין הקפדה על סעודה שלישית בלחם.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כט
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ו תשרי תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com