הלכות פסח – 8 המצוות של פסח – הרב יצחק ישראלי

8 מצוות יש בפסח:
1) איסור אכילת חמץ בי”ד ניסן – איסור מלקות. 2) ביעור חמץ, והשבתת שאור בי”ד. 3) שלא לאכול חמץ כל הפסח – איסור כרת. 4) איסור תערובת חמץ בפסח. 5) בל יראה כל שבעה. 6) בל יימצא. 7) אכילת מצה בליל הסדר. 8) לספר ביציאת מצרים בליל הסדר.
מתי חל איסור בל יראה ובל יימצא? מחלוקת רמב”ם וראב”ד בנידון.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם, הלכות חמץ ומצה – הקדמה
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט”ו אדר תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment