מסכת פסחים דף ד’ עמוד ב
עד מתי מותר לאכול חמץ, מתי חובה לשרוף חמץ, מהם הזמנים השנה?
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ב אדר תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com