הלכות פסח – מתי נעשית החיטה חמץ? שיעור הילוך המיל – הרב יצחק ישראלי

מתי נעשית החיטה חמץ? שיעור חימוץ על פי הרמב”ם. מחלוקת לגבי שיעור הילוך המיל בין הרמב”ם, התוספות ושאר ראשונים, וכיצד פסק מרן בשולחן ערוך בנידון.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ג’ ניסן תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment