הלכות פסח – מצה ממי פירות – מצה עשירה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
האם מותר להכין מאפה עם מי פירות בפסח?
מחלוקת רש”י מול התוספות, רי”ף ורמב”ם על שימוש במי פירות בפסח, איסור לאו כשיטת רש”י והראב”ד ושאר הראשונים כבעל העיטור ועוד שמתירים.
מחלוקת לגבי יין, שמעורבים בו הרבה פעמים מים.
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ח אדר ב’ תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment