הלכות פסח – מהו הזמן המדוייק של בדיקת חמץ ומה יעשה מי שנוסע טרם הפסח – הרב יצחק ישראלי

האם מותר למכור את כל ביתו לגוי, והאם זה פוטר אותו מבדיקת חמץ?
בעל הבית והשוכר – על מי מוטלת חובת הבדיקה?
האם צריך להפסיק לימוד תורה כדי לעשות בדיקת חמץ?
שיעור הלכה יומית – מסכת פסחים עם הר”ן והרי”ף דף ב
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment