הלכות פסח – חמץ שנתערב באוכל לפני פסח ובפסח – חוזר וניעור – הרב יצחק ישראלי

מדוע חמץ בפסח אסור אפילו במשהו? הטעמים השונים. דין חמץ שהתערב באוכל לפני פסח ובפסח.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק א’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ז אדר תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment