הלכות פסח – ההבדל בין קמח קלוי וקמח של חיטים קלויות לשימוש בפסח – הרב יצחק ישראלי

שימוש בקמח מצה בפסח ובסוגי קמח שונים, וכן בחיטים שנקלו בצורות ושלבים שונים – כרמל, קלי ועוד.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ’ אדר ב’ תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment