הלכות פסח – ביעור חמץ וביטול חמץ כיצד – הרב יצחק ישראלי

כיצד עושים ביעור חמץ, מתי נקרא ביעור חמץ ומתי גם כשאומר את הנוסח לא נקרא ביעור חמץ. מה נקרא “הפקר” על פי ההלכה.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ב’ בהלכות חמץ ומצה
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ’ אדר תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment